Home

Zonder dat ze het van elkaar wisten schreven Barry de Koster en Rafke van Est in 2014 een brief naar de gemeente over hetzelfde onderwerp. En dat bracht het balletje aan het rollen.

In de speeltuin in Barry’s wijk was er vanwege gevaar voor de veiligheid een toestel weggehaald en in die bij Rafke in de buurt was er iets vernield. Daar wilden ze, als inwoners van Asperen en ouders, iets aan doen. In samenwerking met Cees Kiep en Adri Damsteeg, respectievelijk hoofd en medewerker van de afdeling Ruimtelijke Zaken, werden twee burgerinformatieavonden gehouden.

Volgens Damsteeg zijn die avonden goed bezocht. “We hebben open kaart gespeeld, want het beheer en onderhoud van de speelplaatsen in Asperen vormen een te zware post voor de gemeente. Als er binnen tien jaar niets gedaan wordt, hebben we geen speeltuin meer.” Reden voor de briefschrijvers hier hun schouders onder te zetten.

Enquête
Door middel van een enquête werd de animo voor een grote, centrale speeltuin in hun woonplaats gepeild, vertelt Rafke. “Zodoende weten we dat er al honderd potentiële leden bestaan, en daarom hebben we eerst een vereniging opgericht.” Zij is secretaris van het bestuur en Barry voorzitter.

Samen met nog drie leden gaan ze de kar van dit burgerinitiatief trekken. Rafke vervolgt: “Veel mensen willen gelukkig niet alleen lid worden, maar ook iets doen, bijvoorbeeld toezicht houden en schoonmaken.” Het streven is om in elke buurt met een van de ongeveer tien bestaande speelplaatsen, een contactpersoon aan te stellen.

Geschreven door: Levien Vermeer

Huidig Bestuur

Barry de Koster – Voorzitter
Rafke van Est – Secretaris
Leroy Bijlsma – Penningmeester
Lianne de Groot – Bestuurslid

Over ons

Het bestuur is al enige tijd druk bezig om 1 nieuwe grote speelplaats te realiseren in Asperen en het zoveel mogelijk behouden van de huidige speelplaatsen in Asperen.

 

Contact

U kunt contact opnemen met Speeltuinvereniging Asperen via onderstaand formulier.